Nihan No Matsuri 2008 Festival


A Japanese Festival ( Nihon No Matsuri) to commemorate 50 years of Japan Indonesia relations, will take place on November 8 - 9 at Kemayoran, Jakarta.
Program includes Doraemon, Bon Odori, Okinawa Eisa, Omikoshi, and taiko groups Hono-o-Daiko and Akita Kanto Matsuri.

Hours: Nov 8, 18.30 - 20.00, Nov 9 10.00 - 21.00.

Website: Nihon No Matsuri 2008

No comments: